Măng Đầu Mùa (Thay Lời Tựa)

Cho ra đời một cuốn sách viết bằng tiếng Việt ở một nơi không phải là Việt Nam, ở một nơi mà Việt ngữ hoàn toàn không có thế giá và đang dần dần bị quên lãng, chúng tôi thấy ngay việc làm mang nhiều buồn thảm và có vẻ hơi vô vọng.

Nhưng làm sao ĐỪNG được?

Có những điều cần phải được nói ra một cách chân thành, có những điều cần phải nên nói ra mặc dầu không mấy ai thích nghe và có những điều cần phải tiếp tục nói mãi, mặc dầu trong chúng ta, có người đang cố tình không nghĩ đến nữa.

Bổn phận. Bổn phận của những thằng người tự khám phá ra được mình là một chứng nhân ít nhất cũng ở một đoạn đời. Thêm vào đó, ở bên kia, loài qủy đỏ dẫm nát những gì đang có, rồi sẽ dẫm nát hết những gì đã có mà ở bên này, mình gọi là Văn Hóa Dân Tộc.

Thêm một tác phẩm Việt ngữ xuất bản ở xứ người, nghĩ cho cùng, còn hơn là không có gì cả.

Măng Đầu Mùa rõ ràng là một cố gắng.

Măng Đầu Mùa rõ ràng là một đóng góp.

Măng Đầu Mùa hình thành bằng sự khuyến khích và giúp đỡ của thân hữu và bạn bè. Họ là những cố gắng, họ là những đóng góp mà Măng Đầu Mùa nương theo đó, cố gắng và đóng góp. Chúng tôi tri ân lắm vậy.

VÕ HOÀNG & TƯỞNG NĂNG TIẾN


Măng Đầu Mùa, Võ Hoàng & Tưởng Năng Tiến, Hương Quê phát hành 1982.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: