Khóc Võ Hoàng

VÕ HOÀNG

Biệt tin nhau đã mấy mươi năm
Nay biết tin anh Đất Lạ nằm
Mười bốn năm dài tin mới đến
Phần tư thế kỷ bạn mù tăm
Vần thơ Kháng Chiến ôm hoài bão
Góc Bể Bên Trời phủ hận căm
Phú Quốc hồn anh hòa gió biển
Tang bồng hồ thỉ gởi xa xăm

TỪ ĐÀ THÀNH

29 tháng 7 năm 2001

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: