Vài Hàng, về Tác Quyền (Trong Lòng Cách Mạng)

Ngoài bìa tuyển tập truyện ngắn “Măng Đầu Mùa” (viết chung với Tưởng Năng Tiến, 1982) có đề “tác giả giữ bản quyền,” thiệt tình lúc đó chúng tôi non dạ, không tự xét mình, chỉ mong làm thế nào cho nó càng giống một quyển sách càng tốt.

Qua đến “Góc Bể Bên Trời,” truyện dài, cố tình không nhắc lại dù chỉ một câu ngắn về vấn đề tác quyền. Rồi trong lúc thực hiện tập truyện “Trong Lòng Cách Mạng” này, có người hỏi:

“Vấn đề tác quyền thì sao?”

Nghĩ, thằng mình, đã không còn quyền sống trong đất nước, qua đến xứ này tạm dung, liệu có nên giữ một sản phẩm mà hết chất liệu của nó được moi ra từ cái khốn khổ cùng cực của bao nhiêu triệu con người sau cơn đại nạn 1975?

Coi, không ít những quyển sách được in bên này người ta thường đề “Copyright…” không có số. Rõ ra rằng loại văn chương tỵ nạn của mình, Mỹ nó làm sao chịu nổi. Hay là người mình không chịu nổi (ít nhất cũng trong thâm tâm) cái nhập nhằng phũ phàng và đau đớn quá? Làm như vậy, có dối người và dối mình không?

Nghĩ rồi nói: “Bản quyền, xin dành cho đồng bào tôi, hãy đón nhận và san sẻ. Mình, là tỵ nạn với nhau mà!”

VÕ HOÀNG
Tháng 7 năm 1983


Trong Lòng Cách Mạng, Võ Hoàng, Nhân Văn xuất bản 1983.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: